Badania psychologiczne pracowników

Badania psychologiczne pracowników

- Badania psychologiczne wstępne i okresowe na różne stanowiska pracy.

- Badanie psychologiczne wykonujących prace wymagające znacznej sprawności psychofizycznej.

- Badanie psychologiczne wykonujących / lub mających zamiar podjąć prace wymagające specyficznych zdolności / cech psychologicznych. 

- Badania psychologiczne dla wykonujących prace wymagające radzenia sobie z obciążeniami typu:

- stres, monotonia, konieczność podejmowania obarczonych znaczną odpowiedzialnością decyzji, zagrożenie życia własnego lub innych, konieczność szybkiego reagowania na różnorodne, złożone bodźce itp.