Diagnoza psychologiczna oraz neuropsychologiczna

Diagnoza psychologiczna oraz neuropsychologiczna

- diagnoza psychologiczna osobowości,

- ocena psychologiczna poziomu funkcjonowania intelektualnego / rozwoju intelektualnego / rozwoju psychomotorycznego,

- diagnoza neuropsychologiczna: ocena psychologiczna wybranych aspektów funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, społecznego,

- ocena psychologiczna dzieci i młodzieży szkolnej:

  • ogólnych trudności szkolnych w uczeniu się

  • trudności w nauce pisania i czytania

  • trudności w nauce matematyki

  • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

- diagnoza psychologiczna dzieci z ADHD a także innymi problemami psychologicznymi okresu rozwojowego.